Περίανδρος

Από Φράσεις
Της διαφθοράς του νου, προηγείται η διαφθορά της καρδιάς.
Πασκάλ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει υλικό σχετικό με το άρθρο:


Τα κατωτέρω διασωθέντα αποφθέγματα που κατά τους αρχαίους αποδίδονται στον Περίανδρο τον Κορίνθιο κατά αλφαβητική σειρά:

 • «Αγαθούς τίμα»
  • Να τιμάς τους δίκαιους.
 • «Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι»
 • «Αισχύνην φεύγε»
  • Να αποφεύγεις την καταισχύνη.
 • «Αληθείας έχου»
  • Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια.
 • «Αμαρτιών μεταβουλεύου»
  • Να μετανοείς των σφαλμάτων σου.
 • «Αποκρίνου εν καιρώ»
  • Να απαντάς στο κατάλληλο χρόνο.
 • «Άρχουσιν είκε»
  • Να υπακούς στους Άρχοντες.
 • «Διαβολήν μίσει»
  • Να μισείς την συκοφαντία.
 • «Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος»
  • Η Δημοκρατία προτιμότερη της τυραννίδας.
 • «Είκε μεγάλοις»
  • Να υποχωρείς ενώπιον μεγαλυτέρων.
 • «Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος»
  • Να ελπίζεις ως θνητός και να οικονομείς ως αθάνατος.
 • «Επαίνει τα καλά»
  • Να επαινείς τα δίκαια και τα καλά.
 • «Έριν μίσει»
  • Να μισείς τις φιλινικίες.
 • «Ευεργέτας τίμα»
 • «Ευπροσήγορος γίνου»
  • Να είσαι φιλόφρων.
 • «Ευσεβείας έχου»
 • «Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος»
  • Όταν ευτυχείς να είσαι μετριόφρων όταν δυστυχείς να δείχνεις φρόνηση.
 • «Εύφραινε φίλους»
 • «Ζών μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου»
  • Να επιδιώκεις επαίνους για να μακαρίζεσαι μετά θάνατο.
 • «Θνήσκε υπέρ πατρίδος»
 • «Θνητά φρόνει»
  • Να σκέπτεσαι ως θνητός.
 • «Ικέτας ελέει»
  • Να αισθάνεσαι έλεος σε όποιους σε παρακαλούν.
 • «Καιρόν πρόσμενε»
  • Να περιμένεις τον κατάλληλο χρόνο – ευκαιρία για κάθε τι.
 • «Καλόν ησυχία, επισφαλές προπέτεια»
  • Καλή η ησυχία, επικίνδυνη η θρασύτητα.
 • «Λόγων απορρήτων εκφοράν μή ποιού».
 • «Μελέτα το παν»
  • Να εξετάζεις τα πάντα.
 • «Μη εν παντί λυπού»
  • Να μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε.
 • «Μη επαίρου επί δόξη»
  • Να μην υπερηφανεύεσαι για δόξα.
 • «Μή λάλει προς ηδονή»
  • Να μην ομιλείς για να 'σαι ευχάριστος.
 • «Μη μόνον αμαρτάνοντας κόλαζε αλλά και μέλλοντας κώλυε»
  • Μη τιμωρείς μόνο τους παρανόμους αλλά και τους μελλοντικούς εμπόδιζε.
 • «Μή πίστευε χρόνω»
  • Να μην εμπιστεύεσαι εις τον χρόνο.
 • «Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε, δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν»
  • Να μη κάνεις τίποτε ένεκα χρημάτων διότι πρέπον είναι τα κέρδη να είναι τα νόμιμα του κερδίζειν.
 • «Ό άν ομολογήσης διατήρει»
  • Να τηρείς τις συμφωνίες σου.
 • «Ομόνοιαν δίωκε»
  • Να επιδιώκεις την ομόνοια.
 • «Πόλις άριστα πράττει, εν η των άλλων νομιζομένων, αρετή το βέλτιον νομίζεται, κακία δε το χείρον»
  • Ευημερεί η πόλη στην οποία όλα θεωρούνται ίσα, αλλά η αρετή περισσότερο ως άριστη ενώ η κακία ως χείριστη.
 • «Πράττε αμεταμέλητα»
  • Μελέτα τις πράξεις σου ώστε να μη μετανοήσεις μετά.
 • «Πράττε δίκαια»
  • Να είσαι δίκαιος στις πράξεις σου.
 • «Πρεσβύτερον αισχύνου»
  • Να ντρέπεσαι τον μεγαλύτερόν σου.
 • «Σαυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον»
  • Να ετοιμάζεις τον εαυτόν σου αντάξιο των γονέων σου.
 • «Σαυτού μή αμέλει»
  • Μη παραμελείς τον εαυτόν σου.
 • «Σοφοίς χρω»
  • Να διατηρείς σχέσεις με σοφούς.
 • «Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δε όψεις προσφάτοις»
  • Να κάνεις χρήση νόμων παλαιών και τροφίμων φρέσκων.
 • «Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τη ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις όπλοις»
  • Όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν ως τύραννοι με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται από την εύνοια – του λαού – και όχι δια των όπλων ή ενόπλων.
 • «Ύβριν μίσει»
  • Να μισείς τις αυθαιρεσίες.
 • «Υιούς παίδευε»
 • «Φειδόμενον κρείττον αποθανείν ή ζώντα ενδείσθαι»
  • Καλλίτερα ο θάνατος παρά η βιωματική στέρηση από τσιγγουνιά.
 • «Φίλοις ευτυχούσι και ατυχούσιν ο αυτός ίσθι»
  • Απέναντι στους φίλους σου είτε ευτυχούν είτε δυστυχούν να είσαι πάντα ίδιος.
 • «Χάριν απόδος»
  • Να ανταποδίδεις ευεργεσία.
 • Όταν κάποτε ρωτήθηκε: τί εστί ελευθερία; Ο Περίανδρος απάντησε: «αγαθή συνείδηση». Και τί εστί «αγαθή συνείδηση»; Εκείνος απάντησε: «η εσωτερική επίγνωση των πράξεών μας»
 • Σε ερώτηση: Τί μέγιστο εν ελαχίστω; Εκείνος απάντησε: «Φρένες αγαθαί εν σώματι ανθρώπου» (Έξυπνα μυαλά σε σώμα ανθρώπου).
 • Σε ερώτηση: διατί ουκ αποτίθεται την Αρχήν; (Γιατί δεν παραιτείται –δεν εγκαταλείπει την εξουσία); Εκείνος αποκρίθηκε: «τω κατ΄ ανάγκην αρχόντι και το ακουσίως αποστήναι κίνδυνον φέρει» (Για εκείνον που κυβερνά δια της βίας και η εκούσια παραίτηση συνεπάγει κίνδυνο).