Γλωσσοδέτες

Από Φράσεις
Μονάχα η αγάπη γιατρεύει, ολοκληρώνει, μας οδηγεί πέρα από τον εαυτό μας.
Marsha Sinetar
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • "Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη."Αρχείο:Ell-tonguetwist-Aspri petra.ogg
 • "Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιός.
 • "Εκκλησούλα μολυβδοκολοπελεκητή, ποιός σε μολυβδοκολοπελεκητούσε; Ο γιος του μολυβδοκολοπελεκητή."
  • "Εκλησιά μολυβδωτή γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή, ποιός σε γλυκομολυβδοκαντηλοπελέκησε; Του γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή ο γιος. Αν είχα τα γλυκομολυβδοκαντηλοπελέκια του θα σε γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκούσα καλλίτερα από του γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή το γιο!" (Νάξου)
  • "Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή" Αρχείο:Ell-tonguetwist-Mia Ekklisia Molyvdoti.ogg
 • "Έφαγα και χόρτασα,ζεστά ξερά σκαστά κουκιά,με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα"
 • "Η συκιά μας η διπλή,η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυρι-γυριστά.Πάει ο σκύλος ο διπλός,ο διπλογυρι-γυριστός,να φάει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυρι-γυριστά"
 • "Καλημέρα καμηλάρη, καμηλ
 • "Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιός.
 • "Εκκλησούλα μολυβδοκολοπελεκητή, ποιός σε μολυβδοκολοπελεκητούσε; Ο γιος του μολυβδοκολοπελεκητή."
  • "Εκλησιά μολυβδωτή γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή, ποιός σε γλυκομολυβδοκαντηλοπελέκησε; Του γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή ο γιος. Αν είχα τα γλυκομολυβδοκαντηλοπελέκια του θα σε γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκούσα καλλίτερα από του γλυκομολυβδοκαντηλοπελεκητή το γιο!" (Νάξου)
  • "Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή" Αρχείο:Ell-tonguetwist-Mia Ekklisia Molyvdoti.ogg
 • "Έφαγα και χόρτασα,ζεστά ξερά σκαστά κουκιά,με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα"
 • "Η συκιά μας η διπλή,η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυρι-γυριστά.Πάει ο σκύλος ο διπλός,ο διπλογυρι-γυριστός,να φάει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυρι-γυριστά"
 • "Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα"
 • "Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα."
 • "Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι." Αρχείο:Ell-tonguetwist-Koralli.ogg
 • "Μια πάπια, μα ποιά πάπια; Μια πάπια με παπιά."
 • "Μία τίγρη με τρία τιγράκια."
 • "Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο"
 • "Ο γιος του Ρουμπή,του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή,βγήκε να ρουμπέψει,να κουμπέψει,να ρουμποκομπολογέψει,και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,οι κουμπήδες,οι ρουμποκομπολογήδες"
 • "Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;"Αρχείο:Ell-tonguetwist-O pappas-0001.ogg
 • "Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στην τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα."
 • "Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθοπιτα."
 • "Σιδηροδρομικός σταθμός του Σιδηροκάστρου" (παλαιό τεστ εισαγωγής στη Σχολή Ευελπίδων).
 • "Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε πιός το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαρας."

άρη καλημέρα"

 • "Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα."
 • "Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι." Αρχείο:Ell-tonguetwist-Koralli.ogg
 • "Μια πάπια, μα ποιά πάπια; Μια πάπια με παπιά."
 • "Μία τίγρη με τρία τιγράκια."
 • "Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο"
 • "Ο γιος του Ρουμπή,του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή,βγήκε να ρουμπέψει,να κουμπέψει,να ρουμποκομπολογέψει,και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,οι κουμπήδες,οι ρουμποκομπολογήδες"
 • "Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;"Αρχείο:Ell-tonguetwist-O pappas-0001.ogg
 • "Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στην τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα."
 • "Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθοπιτα."
 • "Σιδηροδρομικός σταθμός του Σιδηροκάστρου" (παλαιό τεστ εισαγωγής στη Σχολή Ευελπίδων).
 • "Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε πιός το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαρας."