Αγγλικές παροιμίες

Από Φράσεις
Μη γίνεσαι κριτής των φίλων σου.
Σόλων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα

A

 • "A bad excuse is better than none."
  • Μετάφραση: Μια κακή δικαιολογία είναι καλύτερη από καμία.
 • "A cat has seven lives but a woman has seven cat lives."
  • Μετάφραση: Η γάτα είναι εφτάψυχη αλλά η γυναίκα είναι επτά φορές επτάψυχη.
   • Αντίστοιχη ελληνική: "Η γάτα είναι εφτάψυχη."
 • "A constant guest is never welcome."
  • Μετάφραση: Ο συχνός επισκέπτης ποτέ δεν είναι καλοδεχούμενος.
 • "A good drink makes the old young."
  • Μετάφραση: Ένα καλό ποτό κάνει τον γέρο νέο.
 • "A hair of a woman can draw more than a hundred pair of oxen."
  • Μετάφραση: Μία γυναικεία τρίχα μπορεί να τραβήξει περισσότερα από ό,τι εκατό ζευγάρια βόδια.
   • Αντίστοιχη ελληνική: "Το αιδοίο σέρνει πλοίο."
 • "A house without a woman and firelight is like a body without soul or sprite."
  • Μετάφραση: Ένα σπίτι χωρίς γυναίκα και τζάκι είναι σαν ένα σώμα χωρίς ψυχή ή πνεύμα.
 • "A hungry man is an angry man."
  • Μετάφραση: Ο πεινασμένος άνθρωπος είναι θυμωμένος άνθρωπος.
 • "All that glitters is not gold."
  • Αντίστοιχη Ελληνική: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.

B

 • Beauty is only skin deep.
  • Η ομορφιά είναι επιφανειακή.
 • Beauty is in the eyes of the beholder.
  • Η ομορφιά είναι στα μάτια αυτού που βλέπει.

C

 • "Curiocity killed the cat"
  • Μετάφραση: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.

D

 • "Don't buy a pig in a poke."
  • Αντίστοιχη ελληνική: "Γουρούνι στο σακί φτύστε το να μην αβασκαθεί."

L

 • "Least said sooner mended."
  • Αντίστοιχη ελληνική: "Τα πολλά λόγια είναι φτώχια."

O

 • "Once bitten, twice shy"
  • Αντίστοιχη ελληνική: Όποιος καεί στο χυλό φυσά και το γιαούρτι.
 • "Out of sight, out of mind."
  • Αντίστοιχη ελληνική: Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

T

 • The right man in the right place.
  • Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
 • Time is money.

W

 • Where there's a will, there's a way.
  • Όταν υπάρχει θέληση, τρόπος βρίσκεται.