Επίκουρος

Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει υλικό σχετικό με το άρθρο:


Ο Επίκουρος (Σάμος, 341 π.Χ. - Αθήνα, 270 π.Χ.) ήταν ένας αρχαίος έλληνας φιλόσοφος ιδρυτής του Επικουρισμού, μιας από τις πιο γνωστές σχολές της ελληνιστικής φιλοσοφίας.

Πηγαία

 • Ο θάνατος ουδέν προς ημάς, το γαρ διαλυθέν αναισθητεί, το δ' αναισθητούν ουδέν προς ημάς.
  • Επικ. Κύρια Δόξα 2
 • «Ὁ δίκαιος ἀταρακτότατος͵ ὁ δ΄ ἄδικος πλείστης ταραχῆς γέμων».
  • Ο δίκαιος άνθρωπος έχει ηρεμία, ενώ ο άδικος είναι γεμάτος ταραχή.
  • Κύριαι Δόξαι, 17
 • «Οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ἄνευ τοῦ ἡδέως».
  • Μετάφραση: Είναι αδύνατον να ζεις ευχάριστα χωρίς να ζεις σοφά, έντιμα και δίκαια και είναι αδύνατον να ζεις σοφά έντιμα και δίκαια χωρίς να ζεις ευχάριστα.
  • Κύριαι Δόξαι
 • Ων η σοφία παρασκευάζεται εις την του όλου βίου μακαριότητα πολύ μέγιστον εστίν η της φιλίας κτήσις.
  • Επικ. Κύρια Δόξα 27

Χωρίς πηγές

 • Σε μια φιλοσοφική συζήτηση πραγματικός νικήτης είναι ο χαμένος διότι μετά τo πέρας της έχει μάθει κάτι που δεν ήξερε μέχρι αυτή (η συζήτηση) να πραγματοποιηθεί.
Τελευταία τροποποίηση στις 9 Ιανουαρίου 2008 15:41