Αίσωπος

  • Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
  • Καιρῶν μεταβολαῖς οἱ σφόδρα δυνατοὶ τῶν ἀσθενεστέρων ἐνδεεῖς γίνονται. Λέων και μυς αντευεργέτης
    • Στις κρίσιμες στιγμές, ακόμη και οι δυνατοί χρειάζονται τους αδύνατους.
  • Ὄμφακές εἰσιν. Αλώπηξ και βότρυς
    • Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.
  • Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
  • Το να είσαι δούλος των παθών σου είναι πιο κακό από το να είσαι δούλος των τυράννων.
Τελευταία τροποποίηση στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 13:54